Реклама

  • Публикуване на авторска статия до 800 думи: 150 лв.
  • Публикуване на авторска статия до 1500 думи: 200 лв.
  • Месечен абонамент от 4 статии до 800 думи: 500 лв.
  • Месечен абонамент от 4 статии до 1500 думи: 700 лв.
  • Публикуване на PR статия, предоставена от клиент: 80 лв.
  • Публикуване на PR статия, написана от екипа на медията: 100 лв.
  • Брандиране на сайта: 80 лв./1000 импресии
  • Брандиране на рубрика: 50 лв./1000 импресии
  • Банер 300х250 (ротация във всички страници): 30 лв./1000 импресии
  • Банер 300х600 (ротация във всички страници): 40 лв./1000 импресии

N.B. Възможност за публикуване на рекламни материали и в други сайтове.