Важна промяна от 1 юли засяга всички от нас, които имаме кредити

От 1 юли се сменя формулата, по която се пресмятат лихвите на банковите кредити.  Сега лихвите по потребителските и жилищните кредити се класифицират като сума от променлив лихвен процент и надбавка. Този променлив лихвен процент може да е един от пазарните индекси ЛИБОР, ЮРИБОР, СОФИБОР.

След началото на месец юли обаче БНБ ще спре с изчисляването на СОФИБИД и СОФИБОР. ЕС регламентира, че индекси от финансови договори, ще трябва да се изготвят  само от лицензирани или регистрирани администратори от ЕС или от трета държава.

Индексът СОФИБОР се формира от лихвите по предлаганите левови депозити на българския междубанков пазар, но скоро той вече няма да се определя от БНБ. Поради това председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова предложи в Народното събрание промени в Закона за кредитните институции. Те ще осигурят на банките възможност за изготвяне на промяна в правилото за изготвяне на лихвите, в случай че някой от използваните индески се измени.

Множество българи ще бъдат засегнати от това, ако кредът им е на базата на СОФИБОР.  В пренаписания закон се уточнява, че след приемането на новата формула, лихвеният процент няма да може да надвишава лихвата от преди това. Но по-късно тя ще се променя според нововъведените индекси.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *